Breaking News

น้ำพุร้อนสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 
น้ำพุร้อนสมอทอง

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านสมอทอง ตำบลทองหลางอำเภอห้วยคตจังหวัดอุทัยธานีเดิมเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติผุดขึ้นมาจากผิวดินหลายจุดด้วยกันเป็นธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่น  มีอุณหภูมิประมาณ 70 ถึง 80 องศา
หลังจากที่กรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว หากไม่มีการถมดินเพื่อยกระดับน้ำพุร้อนขึ้นมาจากแดงน้อยฤดูร้อนหายไปจึงมีการสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อน  ค่าเข้าบริการ 10 บาท 20

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.