วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

#

เส้นทาง “ไหว้พระ 11 วัด รัตนโกสินทร์”

  เส้นทาง “ไหว้พระ 11 วัด รัตนโกสินทร์”ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมเดินทาง เส้นทาง “ไหว้พระ 11 วัด รัตนโกสินทร์” พร้อมร่วมงานประเพณีเดินเทียนและตักบาตรดอกไม้ (ประจำปี 2560) ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. จนถึง 21.00 น. โดยลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร 
เพื่อเป็นการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษาของประเทศไทย เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งให้พุทธศาสนิกชนกับกิจกรรมประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของประเทศไทย พร้อมยังมีกิจกรรม “ไหว้พระ 11 วัด รัตนโกสินทร์” สิริมงคลชีวิต ตลอดเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามมีเอกลักษณ์ในพื้นที่ภาคกลาง รวมถึงกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงในเทศกาลเข้าพรรษาไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.