Breaking News

หน่อไม้บงหวาน สืบสานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน วัดศรีสะอาด และวัดโพธิ์ศรีจ.เลย

เทศบาลตำบลศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย เชิญเที่ยวงานหน่อไม้บงหวาน สืบสานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน วัดศรีสะอาด และวัดโพธิ์ศรี
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 และอีกงานสืบสานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน วัดโพธิ์ศรี บ้านนาเวียงใหญ่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2560

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.