เที่ยวไปใหญ่

เที่ยวไปใหญ่: คน ชอบ กิน ท่องเทียว เฟี้ยว แงาะ https://www.facebook.com/yaitravel/ ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าใช่กดแชร์

ad

Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

The bedhub hotel จ.พิจิตร


The bedhub hotel จ.พิจิตร
วันที่ 27 มีนาคม 2560

พิกัด

Bedhub Hotel Phichit

สะอาดใหม่  พิจิตร
เรียบๆง่ายๆ
เนตแรง

ตัวอะไร 


ขอบคุณ 
ททท. สำนักงานนครสวรรค์ 
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1045/2 ชั้น 1 – 2 หมู่ที่ 10 
ถนนนครสวรรค์ – พิษณุโลก ต.นครสวรรค์ตก 
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 056 221 811-2 โทรสาร 056 221 810,
E-mail : tatsawan@tat.or.th.,
Facebook : TAT Nakhonsawan
ขับเคลื่อนโดย Blogger.