วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

พิมพ์ข้อความด้วยการพูด macพิมพ์ข้อความด้วยการพูด  mac

Mac Tip : วิธีเปิด Dictation ( Siri บน MAC )เลือกภาษา ไทยขับเคลื่อนโดย Blogger.