วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

ลายเซนต์ เปลียนชีวิต


ปี 2560

เซนต์ให้อ่านไม่ออก
ต้องไม่ตัดกันเป็นตัวที
ต้องมีจุด 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.