Breaking News

วัดคีรีวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 24 มีนาคม 2560 
พระจุฬามณีเจดีย์
วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์พิกัด เหนือฝัน ล้านแรงบันดาลใจ
ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง
เปิดเส้นทาง “เก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวสี่แคว แลสระหลวง”. 

วัดคีรีวงศ์ นครสวรรค์ เขาดาวดึงส์
วัดคีรีวงศ์ ตั้งอยู่บนเขาดาวดึงส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์  วัดคีรีวงศ์มีองค์มหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คือพระจุฬามณีเจดีย์ ซึ่งเป็นทองเหลืองอร่าม ไปทั้งเจดีย์ เมื่อขึ้นไปถึงฐานพระเจดีย์ชั้น 4 จะมองเห็นภูมิทัศน์อันสวยงามของเมืองนครสวรรค์ในระยะไกล

ททท. สำนักงานนครสวรรค์ 
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1045/2 ชั้น 1 – 2 หมู่ที่ 10 
ถนนนครสวรรค์ – พิษณุโลก  ต.นครสวรรค์ตก 
อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. 0 5622 1811 – 2ขับเคลื่อนโดย Blogger.