Breaking News

กระหรี่ มวกเหล็ก ต้อง เจ้หมวย เท่านั้น
วันที่  12 มีค 2560


ร้านกระหรี่พัฟ เจ้หมวย 
พหลขาเข้า เลยร้านครูต้อ ให้เข้าทางขนาน

ราคา ตัวละ 7 บาท
กล่อง 70บาท  มี สิบตัว
แนะนำว่าให้ชิมก่อนเสมอ ถ้าซื้อเยอะ 
จะได้ไม่เสียใจขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา (นครราชสีมา ชัยภูมิ)
๒๑๐๒ - ๒๑๐๔ ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖ โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๗
www.tourismthailand.org/nakhonratchasima
E – Mail : tatsima@tat.or.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                
ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                               
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน                               
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2250 5500
โทรสาร 0 2250 5583 E-mail : nemdiv@tat.or.th


ขับเคลื่อนโดย Blogger.