วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

ไร่เชิญตะวัน เชียงราย
วันที่ 2 มีค 60
เดือนนี้แล้ง ครับ ร้อนด้วย
หญ้าไม่สวย 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.