เที่ยวไปใหญ่

เที่ยวไปใหญ่: คน ชอบ กิน ท่องเทียว เฟี้ยว แงาะ https://www.facebook.com/yaitravel/ ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าใช่กดแชร์

ad

Ads Here

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

ททท. ร่วมกับ ขสมก. จัดรถเวียน"ไหว้พระ 11 วัด... รัตนโกสินทร์"...ฟรี

วัดพระเชตุพน


วัดสุทัศน์
ททท. ร่วมกับ ขสมก. จัดรถเวียน
"ไหว้พระ 11 วัด... รัตนโกสินทร์"...ฟรีวัดบวรททท. ร่วมกับ ขสมก. จัดกิจกรรม"ไหว้พระ 11 วัด...รัตนโกสินทร์" โดยการจัดรถเวียนรอบเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ใกล้เคียง 

ในเส้นทาง วัดมหาธุาตฯ - วัดพระเชตุพนฯ - วัดราชประดิษฐ์ฯ - วัดราชบพิธฯ - วัดสุทัศน์ฯ - วัดราชบูรณะฯ - วัดบวรนิเวศน์ฯ - วัดสระเกศฯ - วัดเบญจมบพิตร - วัดมกุฎกษัตริย์ฯ และวัดระฆังฯ ซึ่งวัดทั้ง 11 แห่งนี้ มีความสำคัญ คือ เป็น / เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฯ ในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ โดยในส่วนของวัดระฆังฯ นั้น จะจอดให้ข้ามเรือ ณ บริเวณท่าช้างวัดระฆังฯ

วัดสระเกศสำหรับกิจกรรม"ไหว้พระ 11 วัด... รัตนโกสินทร์" จะจัดขึ้นระหว่าง 1 เม.ย. - 14 พ.ค. 2560  โดยให้บริการฟรี ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ในช่วงเวลา 09.00 - 17.00 น.
กิจกรรม "ไหว้พระ 11 วัด... รัตนโกสินทร์" เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ"เที่ยวเมืองไทย ใคร...ก็เที่ยวได้" ของ ททท. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นสวัสดิการสังคม
ที่มา...การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)


ขับเคลื่อนโดย Blogger.