Breaking News

เอเลเฟ่นท์ ฮิลส์ เทนท์ แคมป์(Elephant Hills Tented Camp)
แหล่งท่องเที่ยวใหม่


 Elephant Hills Khao Sok 3.0 out of 5.0
MOO 7, TAMBON KLONG SOK, PANOM DISTICT,170 SURAT THANI TST 02 105 5728

แคมป์ในป่ารวมความคิดที่ค่ายของสวนสาธารณะแห่งชาติแอฟริกันกับสภาพแวดล้อมของป่าเขตร้อนไทย สองค่าย ค่ายช้างและ Rainforest ค่ายตั้งอยู่ทั้งในเขาสกเป็นส่วนหนึ่ง ที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทยของ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.