วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วัดพระพุทธบาทเขารวก พิจิตรวัดพระพุทธบาทเขารวก พิจิตรนกยุงสีขาว จะออกมาหากิน ตอนเช้า กับ เย็นๆ 
ถ้าโชคดีจะได้เจอ กลองไม้ประดู่ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.