วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

J"P" Emerald Hotel ยโสธรมางาน แห่ดาว ยโสธร พักที่นี่วันที่ 22-23 ธค 2559
remark
อินเตอรเนต พอใช้ได้ 
น้ำร้อน มาเป็นพักๆ
ปลั๊กไฟน้อย 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.