วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

Boot camp win 10 on MacAir

hardware : MacAir Early 2015
Os:  Osx 10.12


boot camp
need free space 50 mbTap To Click & Secondary Click On Windows Boot Camp SOLVED

ขับเคลื่อนโดย Blogger.