วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

#ท้าเด็กเส้นกินเล่นพิษณุโลก


ผัดไทย พิษณุโลก  #ท้าเด็กเส้นกินเล่นพิษณุโลก

ป้าถวิลผัดไทย วังทอง

ขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก
โทรศัพท์ 0 5525 2742-2
โทรสาร 0 5523 1063
www.facebook.com/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพิษณุโลก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.