วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พูลสิน ภัตตาคาร รามอินทรา กม4




พูลสิน ภัตตาคาร รามอินทรา กม4
เลยกองบินตำรวจ 




ร้านน่าจะพึงเปิด 
มีทีจอดรถ ข้างหน้าได้เยอะแต่ก็ไม่พอถ้าตอนเที่ยง

วันนี้วันพ่อ ไปถึงร้านเที่ยงครึงจะบ่ายละ ได้คิวที่ 8 
ได้คิวตอน 13.45น













กล้วยหอมทอด ลืมถ่าย 
รวมค่าเสียหาย 800 มีทอน คับ









ขับเคลื่อนโดย Blogger.