เที่ยวไปใหญ่

เที่ยวไปใหญ่: คน ชอบ กิน ท่องเทียว เฟี้ยว แงาะ https://www.facebook.com/yaitravel/ ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าใช่กดแชร์

ad

Ads Here

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

Bridge CS6 tips & trick


Previews soft in Bridge CS5 (Solved)    Dec 19,2016

goto preference- advance -  check in  generate monitor-size preview
jul 29,2016
How do I change the "Open In" default from "Photoshop" to "Photoshop CC" in Bridge CC?
Re: Bridge > Prefs
When you click on one of the symbols marked in red what apps are you offered?


1 select only JPG file
 


ขับเคลื่อนโดย Blogger.