เที่ยวไปใหญ่

เที่ยวไปใหญ่: คน ชอบ กิน ท่องเทียว เฟี้ยว แงาะ https://www.facebook.com/yaitravel/ ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าใช่กดแชร์

ad

Ads Here

วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

“สืบสานประเพณี ของดีบ่อเกลือ ประจำปี 2558” จ.น่านททท.สำนักงานแพร่ เชิญร่วมงาน
“สืบสานประเพณี ของดีบ่อเกลือ ประจำปี 2558”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจร่วมงาน “สืบสานประเพณี ของดีบ่อเกลือ ประจำปี 2558” ในระหว่างวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2558 ณ บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


 นางธนภร  พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า อำเภอบ่อเกลือ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ททท.สำนักงานแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้กำหนดจัด “งานสืบสานประเพณี ของดีบ่อเกลือ ประจำปี 2558” ขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอบ่อเกลือให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว


กิจกรรมในงาน “สืบสานประเพณี ของดีบ่อเกลือ ประจำปี 2558” ประกอบด้วย การจัดซุ้มแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและสินค้า OTOP ของแต่ละตำบล การแสดงนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ       การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงของนักเรียน การแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละตำบล การประกวดนางฟ้าจำแลง การประกวดธิดาบ่อเกลือ


ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน “สืบสานประเพณี ของดีบ่อเกลือ ประจำปี 2558” ในระหว่างวันที่       27 – 31 ธันวาคม 2558 ณ บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อเกลือ โทรศัพท์ 0 5477 8062 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง
การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่        
 ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานแพร่
เลขที่ 2 ถนนบ้านใหม่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 0 5452 1118   0 5452 1127  โทรสาร. 0 5452 1119
http://www.tourismthailand.org/phrae      
http://www.easternlanna.org      
E-mail : tatphrae@tat.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.