Breaking News

การนึ่งปู

เค้าเล่าว่า - 
ฤดูกาลกินปูอยู่ ราวเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม เป็นช่วงที่ปูม้าจะเนื้อแน่นที่สุด ทานอร่อยที่สุดจิงหรือ..


นึงปู ให้จับปูหงายท้อง เพือให้เก็บความหวานไว้ในกระดอง  
ใช้เวลานึง 15นาที ถ้าปูไข่ ก็ 20 นาที ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.