Breaking News

ของฝาก กาละแม นครพนมร้านกาละแมพรประเสริฐ  อร่อยจริง ราคา ก็แรงคับกาละแม ของนครพนม. ทางร้านมี 2 ยี่ห้อ 1.กาละแม พรประเสริฐ เล็ก 95.-/ ใหญ่ 180

วันที่  31 ตค 2558 
อีกอันก็ ที่ร้าน
เหรียญทองหมูยอ นครพนม 

กาละแม ทูลใจ  35บ สามห่อร้อย  

 2.กาละแม ทูลใจ เล็ก 65.-/ใหญ่ 95.-.

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.