เที่ยวไปใหญ่

เที่ยวไปใหญ่: คน ชอบ กิน ท่องเทียว เฟี้ยว แงาะ https://www.facebook.com/yaitravel/ ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าใช่กดแชร์

ad

Ads Here

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบูรณ์”

เที่ยวงาน อุ้มพระดำน้ำ ครั้งนึงในชีวิต 
 เมืองต้องห้ามพลาด... เพชรบูรณ์ ...


ททท.สำนักงานพิษณุโลก (รับผิดชอบ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร)    
วันที่  12 ตค 2558

“งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบูรณ์”

“ประเพณี ๑ เดียวในโลก ต้องห้ามพลาด”การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘  ณ พุทธอุทยานเพชบุระ วัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์


นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ผู้รับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ และพิจิตร กล่าวว่า ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นประเพณีที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธา ของชาวเพชรบูรณ์ต่อพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง คือ พระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งในปีนี้ การจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ พุทธอุทยานเพชบุระ วัดไตรภูมิและวัดโบสถ์ชนะมาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีการจัดพิธีบวงสรวงเทพยดาและขบวนแห่ทางบกรอบเมืองเพชรบูรณ์  แล้วอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาประดิษฐาน ณ  วัดไตรภูมิ  ให้ประชาชนสักการะปิดทองและจัดงานสมโภช จากนั้นในวันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ จะมีการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีดำน้ำที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร  ส่วนกิจกรรมภาคกลางคืน มีการแสดงแสง เสียง และเทศกาลอาหารอร่อย ณ พุทธอุทยานเพชบุระ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งพายเรือทวนน้ำ บริเวณหน้าวัดไตรภูมิ อีกด้วยพิธีอุ้มพระดำน้ำ เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์จะมีขึ้นในวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ หรือวันสารทไทย ของทุกปี ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันสำคัญของงาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ฝ่ายเจ้าเมือง นายบัณฑิตย์   เทวีทิวารักษ์  จะอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาแห่ทางน้ำจากท่าน้ำวัดไตรภูมิ เพื่อไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำในแม่น้ำป่าสัก  ณ  ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร โดยมีกรมการเมืองทั้ง ๔ ร่วมประกอบพิธี โดยในปีนี้ผู้ได้รับเกียรติเป็นกรมการเมืองร่วมพิธีอุ้มพระดำน้ำ คือ ฝ่ายเวียง (ประจำหลักสีแดง) ได้แก่ นายวิกรม บุรินทรรัตน์ อัยการจังหวัดเพชรบูรณ์  ฝ่ายวัง (ประจำหลักสีทอง) ได้แก่ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์  ฝ่ายคลัง (ประจำหลักสีเงิน) ได้แก่ นายไพบูลย์ เชื้อวงษ์บุญ ธนารักษ์จังหวัดเพชรบูรณ์ และฝ่ายนา (ประจำหลักสีเขียว) ได้แก่ นายประวิทย์ ฉัตรศรีสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลชนแดน

ททท.สำนักงานพิษณุโลก ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่สำคัญยิ่ง ประเพณี ๑ เดียวในโลก และเป็นหนึ่งในกิจกรรมต้องห้ามพลาดของจังหวัดเพชรบูรณ์ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของเมืองต้องห้ามพลาดพลัส อาทิ กิจกรรม ๑๔ จุดสุดประทับใจ ได้ที่ ททท.สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์ ๐๕๕ ๒๕๒ ๗๔๒-๓ ทุกวันในเวลาทำการ หรือ www.facebook.com/การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก
๒๐๙/๗-๘ ถนนบรมไตรโลกนารถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๕ ๒๕๒ ๗๔๒-๓ โทรสาร ๐๕๕ ๒๓๑ ๐๖๓
เขตพื้นที่รับผิดชอบ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร  email : tatphlok@tat.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.