Breaking News

"พระอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู ปราสาทหินพนมรุ้ง"


***** สมาคมดาราศาสตร์ไทย (สดร.) ร่วมกับกรมศิลปากร ขอเชิญร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์สัญจรชมความมหัศจรรย์ของปรากฏการณ์สองสิ่ง คือ "พระอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู ปราสาทหินพนมรุ้ง" ในช่วงเย็นวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 
และในวันพุธที่ 8 ตุลาคม ช่วงหัวค่ำชม "ดวงจันทร์สีส้มแดง และพระจันทร์เว้าแหว่ง นั่นคือ การเกิด "จันทรุปราคาเต็มดวง" ณ บริเวณปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.