Breaking News

Chumphon Coffee Valley : ชุมพรเมืองแห่งหุบเขากาแฟโรบัสต้า

สิงหาคม 28, 2557
วันที่ 22-23 สิงหาคม 2557  จังหวัดชุมพร พาไปชม สองทีนะครับ กาแฟเขาทะลุ กับ กาแฟลุงเหนอ ชุมพรสู่สากล โดยมุ่งไปที่กลุ่มผลิตภัณฑ์กาแฟของชุม...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.